Daftar Anggota Ikatan Widyaiswara Indonesia

Print All Print Valid Only

Showing 1-10 of 193 items.
#FotoNo AnggotaJabatan
1

IWI2016-0001
T.R. FAHSUL FALAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19740101 199303 1 002
Widyaiswara Ahli Muda
BPSDM KEMENDAGRI
2
profil
IWI2016-0002
Arbi Setiyawan, SST, MT
NIP. 19840408 200801 1 008
Widyaiswara Ahli Muda
Pusdiklat Badan Pusat Statistik
3
profil
IWI2016-0003
Dr ALEX OXTAVIANUS, S.Si., M.Si.
NIP. 19741011 199612 1 001
Widyaiswara Ahli Madya
PUSDIKLAT BADAN PUSAT STATISTIK
4

IWI2016-0004
Dr. ACHMAD DHENI S, SE.,M.Si
NIP. 19751229 200212 1 001
Widyaiswara Ahli Madya
BPSDM KEMENDGRI
5

IWI2016-0005
AHMAD DAHLAN
NIP. 197911162009121001
Widyaiswara Ahli Muda
Kementerian Dalam Negeri
6
profil
IWI2016-0006
DRG. DYAH POERNOMO WOELAN, M.KES
NIP. 19610801 198711 2 002
Widyaiswara Ahli Madya
UPT LATKESMAS MURNAJATI MALANG
7

IWI2016-0007
TUTIK LESTARI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750722 200801 2 006
Widyaiswara Ahli Madya
BPSDM KEMENDAGRI
8

IWI2016-0008
Madona, M.Si
NIP. 19811227 200604 2 005
Widyaiswara Ahli Muda
Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG
9
profil
IWI2016-0009
Yuliana Ria Uli Sitanggang, S.Si., M.Si.
NIP. 19590618 198302 2 001
Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Badan Pusat Statistik
10
profil
IWI2016-0010
Drs. JODI WINDARSAH SULIANTO, M.H., M.M.Pd.
NIP. 19610226 198703 1 001
Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA